Bonusy a kouzla u magických a nemagických jednotek

Kouzla mají ve světě Pána Hradu velký význam. Jednotky se dělí v základu na magické a nemagické.

Jednotky, které ovládají magii a mají přidělen parametr magická síla (čaroděj, léčitel, atd.), jsou magické. Naopak nemagickým jednotkám chybí parametr magická síla a nemohou užívat výhod magických artefaktů (např. šermíř, dráček, atd.). Přesto, i některé lepší nemagické jednotky mohou kouzlit různá kouzla a bonusy.

Bonusy a malusy zlepšují či zhoršují, po určitou dobu, parametry ostatních jednotek, například zvýšení útoku, snížení obrany, přírůstek energie a další. Je výhodné chytře používat tyto speciální kouzla, svému vojsku dočasně pomáhat, cizímu vojsko škodit. Každé kouzlo-bonus trvá několik desítek minut, podle magické síly jednotky a rychlosti serveru, a pak zmizí.

1) Bonusy pro magické jednotky (čarodějové, elfky, šamani, atd.)

Magické jednotky poznáte podle toho, že mají přidělen parametr magická síla, například čaroděj, léčitel, skřetí šaman. Magická jednotka, na rozdíl od nemagické, dokáže využít artefakty s magickou silou (např. magická hůl), a díky tomu bude mít seslaný bonus (kouzlo) delší dobu účinku.

Výpočet max. síly kouzla = magická síla jednotky + hodnost_jednotky + magická síla artefaktů + dočasný bonus + (někdy štěstí v boji)

Počet_minut_trvání_bonusu = (60 + (základní_magická_síla_jednotky + hodnost_jednotky (0 - 9) + mag. síla_artefaktů + magický_bonus) * 3) / rychlost_serveru (či mapy)

Doba trvání účinku bonusu (počet minut) je závislá, kromě rychlosti serveru (či mapy), na magické síle, artefaktech, hodnosti a nově i na magickém bonusu (či záporný malus) na ni seslanou. Jen poznamenám, že parametr "štěstí v boji" občas náhodně zvýší sílu kouzla, a tedy i dobu účinku bonusu.

Příklad: Skřetí šaman (hodnost 9) s Holí mága sešle kouzlo Zoufalství (sníží obranu o 4) a to bude trvat:
   - pomalý server: (60 + (5 + 9 + 3) * 3) / 1x = 111 minut
   - rychlý server: (60 + (5 + 9 + 3) * 3) / 4x = 27 minut

2) Nemagické jednotky (šermíři, skřetí velitelé, draci, atd.)

Nemagické jednotky poznáte tak, že nemají zobrazen parametr magická síla. Nemohou využít magické artefakty. Doba účinku je nezávislá na magické síle, ani je neovlivní žádné kouzlo či bonus. Doba účinku kouzla závisí pouze na hodnosti jednotky. Jednotka, i když zvedne artefakt, který dává bonus na sílu kouzla (např. Magická hůl), nebude mít vyšší účinek bonusu(kouzla)!
Max. síla kouzla nemagických jednotek, i když není nikde zobrazena, je: 1 + hodnost. Tedy, až když má jednotka hodnost 2, je 100% jistota, že se kouzlo povede vždy seslat alespoň silou 1. Na 0 a 1 hodnosti je šance, že se kouzlo nezdaří.

Výpočet max. síly kouzla = 1 + hodnost_jednotky + (někdy štěstí v boji) (tedy magická síla artefaktů či bonusů nemá na sílu kouzla vliv)
Počet_minut_trvání_bonusu = (60 + hodnost_jednotky * 3) / rychlost_serveru (či mapy)

Příklad: Šermíř na hodnosti 9 sešle bonus "Velitelský hlas" (zvýší útok o +2) po dobu:
   - pomalý server: (60 + 9 * 3) / 1x = 87 minut
   - rychlý server: (60 + 9 * 3) / 4x = 21 minut

Magický štít - ochrana jednotek

Některé jednotky, například Elfka, mohou sesílat také kouzlo Magický štít. Toto kouzlo chrání jednotku před všemi negativními bonusy, pozitivní prochází. Magická síla při seslání určí výslednou sílu ochrany, čím vyšší je síla kouzla, tím lepší bude ochrana.

Magický štít chrání před "bonusovými kouzly", to jsou ty, které na delší čas ovlivňují parametry jednotek. Snižuje účinek destrukčních kouzel: firebally, tornáda, blesky, ohnivé koule na polovinu.

Pokud bude na jednotku sesláno negativního kouzlo, jehož síla bude vyšší než-li síla ochrany, tak negativní kouzlo projde skrze ochranu!

A protože kouzlo Magický štít chrání i před kouzly od nemagických jednotek, tak dodám, že max. síla kouzla nemagických jednotek (i když není nikde zobrazena) je napevno: 1 + hodnost.

Jinak vysvětleno:

A) Úspěšně seslané kouzlo na jednotku, která není chráněna magickým štítem, vždy projde.
B) Kouzlo se ale jednotkce nemusí povést seslat (to se stává více na nízké hodnosti):
    - u nemagických jednotek s hodností 0 a 1.
    - u magických jednotek, pokud mají sníženou magickou sílu vlivem negativního kouzla na 0 a 1.

Proč se někdy kouzlo nezdaří?

Kromě odražení kouzla magickým štítem, který může jednotku chránit (viz obrázek), bývá další důvod selhání kouzla to, že síla seslaného kouzla je nulová a kouzlo se nezdaří. To se může stát v případě, že nemagická jednotka má malou hodnost (0 či 1), nebo bylo na magickou jednotku sesláno kouzlo "Oslabovač magické síly", a jednotka má tedy nulovou magickou sílu. Takové kouzlo mají například draci a dráčci.

Seznam jednotek s novými kouzly či bonusy

* Pokud je u bonusu znak "*", znamená to, že jednotka není magická a doba trvání bonusu je pevná, neovlivňuje ji magická síla artefaktů. Pokud znak "*" chybí, je jednotka magická.

* Pokud je u bonusu znak "S" = sám na sebe, znamená to, že bonus jde seslat jen na sebe a nestojí žádnou energii! A pokud znak "S" chybí, bonus jde sesílat jen na ostatní jednotky za určitou energii. Na sebe ne.

JednotkaObrázekÚtokObranaObrana střelbaMagická sílaPřírůstek zdravíPřírůstek energieMagický štítRušení magie
Zbrojnoš panoš +2 (*S)
Věrnost králi
Zbrojnoš modrý +3 (*S)
Bojová píseň
Bílý zbrojnoš +3 (*S)
Víra v boha
Černý zbrojnoš -2 (*)
Zastrašení
+4 (*S)
Víra v temnotu
Modrý střelec +10 (*S)
Úhybné manévry
Šermíř +2 (*)
Velitelský hlas
Červený šermíř +3 (*)
Velitelský hlas
Černý šermíř -3 (*)
Zastrašení
+9 (*) Bojová kázeň
Bílý templář +7 (*)
Společná modlitba 2x2
+5 (*)
Přírůstek zdraví
Požehnání (zruší negativní magii)
Šermíři - dvojčata +3 (*)
Velitelský hlas
Léčitel
magická síla 2
+4
Modlitba
+3
Magický štít
Bílý mnich
magická síla 4
+5
Modlitba 2x2
+11
Přírůstek zdraví
+5
Magický štít
Požehnání (zruší negativní magii)
Druid
magická síla 7
+6
Magie přírody 2x2
+12
Přírůstek zdraví
+7
Magický štít
Požehnání (zruší negativní magii)
Černý léčitel
magická síla 6
-4
Strach
+5
Pekelná magie 2x2
Magická očista
Skřetí velitel -4 (*)
Zastrašení
+11 (*)
Seřvání jednotky
Rudý skřetí velitel -5 (*)
Zastrašení
+12 (*)
Seřvání jednotky
Černý skřetí velitel -6 (*)
Zastrašení
+13 (*)
Seřvání jednotky
Zlatý skřetí velitel -7 (*)
Zastrašení
+14 (*)
Seřvání jednotky
Skřetí šaman
magická síla 5
-7
Zoufalství 2x2
-9
Neobratnost
+5
Šamanský rituál 2x2
Skřetí upír
magická síla 12
-10
Neobratnost 2x2
-14
Vysávání magie 2x2
-6
Otrava 2x2
-6
Paralýza 2x2
Trpasličí střelec +16 (*S)
Krčení se
Trpaslík obránce +4 (*S)
Trpasličí krytí
Trpaslík válečník +4 (*S)
Trpasličí pivo
-4 (*)
Válečný řev
Trpasličí stařešina
magická síla 7
-3
Útočný řev 2x2
+5
Trpasličí runy 2x2
+10
Pochodové písně 2x2
Šedá čarodejnice
magická síla 10
-6
Uhranutí 2x2
-14
Znehybnění
Prokletí (zruší pozitivní bonusy)
Oranžová čarodejnice
magická síla 12
-7
Uhranutí 2x2
-15
Znehybnění
Prokletí (zruší pozitivní bonusy)
Černá čarodejnice
magická síla 14
-8
Uhranutí 2x2
-16
Znehybnění
Prokletí (zruší pozitivní bonusy)
Elfka Galadriel
magická síla 33
+10
Chrabrost

+9
Chrabrost 2x2

+8
Chrabrost 3x3
+40
Odklonění střel 2x2
+6
Magická síla 2x2
+13
Přírůstek zdraví

+10
Přírůstek zdraví 2x2

+9
Přírůstek zdraví 3x3
Požehnání (zruší negativní magii)
Elfí princezna
magická síla 1
+1
Elfí Píseň odvahy 2x2
Požehnání (zruší negativní magii)
Černá bojovnice +2(*)
Velitelský hlas
+9 (*)
Chrabrost
Modrá bojovnice +3(*)
Velitelský hlas
+11 (*)
Chrabrost
Elfka bojovnice +4(*)
Velitelský hlas
+16 (*)
Chrabrost
Černý čaroděj
magická síla 12
-6
Zoufalství 2x2
+16
Odklonění střel 2x2
+10
Magický štít
Prokletí (zruší pozitivní bonusy)
Černý rytíř potulný -6 (*)
Plamenný pohled
+8 (*)
Rychlost
Magická očista
Černý rytíř -6 (*)
Plamenný pohled
+8 (*)
Rychlost
Magická očista
Černý Král -10 (*)
Plamenný pohled
+14 (*)
Rychlost
Magická očista
Obr Vousáč -7 (*)
Strašlivý řev 2x2
Obr Parádník -9 (*)
Strašlivý řev 2x2
Veleobr Vousáč -9 (*)
Strašlivý řev 3x3
Veleobr Parádník -10 (*)
Strašlivý řev 3x3
Kyklop -3 (*)
Hypnotický pohled 2x2
Obří kyklop -4 (*)
Hypnotický pohled 3x3
Rudý ďáblík
magická síla 1
-3
Pekelná síla
-4
Magický oslabovač
Prokletí (zruší pozitivní bonusy)
Zlatý ďáblík
magická síla 2
-4
Pekelná síla
-6
Magický oslabovač
Prokletí (zruší pozitivní bonusy)
Rudý ďábel
magická síla 10
+3
Pekelná síla 2x2
-10
Magický oslabovač
Prokletí (zruší pozitivní bonusy) 2x2
Zlatý ďábel
magická síla 12
+4
Pekelná síla 2x2
-12
Magický oslabovač
Prokletí (zruší pozitivní bonusy) 2x2
Rudý arciďábel
magická síla 16
+5
Pekelná síla 3x3
-14
Magický oslabovač
Prokletí (zruší pozitivní bonusy) 3x3
Zlatý arciďábel
magická síla 18
+6
Pekelná síla 3x3
-16
Magický oslabovač
Prokletí (zruší pozitivní bonusy) 3x3
Malí dráčci
(všechny typy)
-12 (*)
Dračí pohled
7 (*S)
Magický štít
Velcí draci
(všechny typy)

-20 (*)
Dračí pohled 2x2


12 (*S)
Magický štít