Pravidla chování ve fórech a poště

Na fórech a v poště se chovej slušně, nikoho neurážej a nespamuj!


Každou zprávu, kterou odešleš, můžeš smazat a napsat lépe, jak ve fórech, tak i v poště.
Správci hry (admini) kontrolují fóra a udělují tresty za porušování níže napsaných pravidel, od nejlehčího napomenutí po nejtvrdší trest zablokování účtu a IP adres hráče.

Registrace - jen jeden účet! Až osm nicků!

Je zakázáno mít více účtů, každý člověk může mít pouze jediný účet! Admini to hlídají!

Pokud se přihlašuje více osob ze stejné IP adresy a hrají na stejném serveru, musí hrát ve stejném klanu! Hrát ve více klanech či mimo společný klan se bere jako podvod a je zakázané.


V rámci tohoto účtu je dovoleno si vytvořit až osm nicků. Těmito nicky se pak registruješ na servery. Na každém serveru smíš hrát pouze jediným nickem!

Pravidla psaní názvů nicků, popisů a poznámek

§1 - v názvu nicku nesmí být vurgality, urážky či napadání jiných hráčů či klanů
§2 - ve veškerých popisech a poznámkách, kam hráč může napsat text, nesmí být vurgality, urážky či napadání jiných hráčů či klanů

Pravidla fór a pošty

§1 - Příspěvky pište jasně, slušně a k věci, bez vulgarit (vč. jejich náznaků), napadání a urážek.
§2 - Je zakázané opakované psaní obtěžujících zpráv či zpráv bez přínosného obsahu (spam).
§3 - Soukromé záležitosti či dlouhá diskuse dvou hráčů se řeší v poště, ne na veřejném fóru.
§4 - Je zakázaná jakákoliv reklama a reklamní odkazy, povoleny jsou jen klanové stránky Pána Hradu.
§5 - Zvlášť přísně se trestá reklama na jakoukoliv jinou online hru (kromě DarkElf.cz).
§6 - Veřejné dohadování s adminem je nepřípustné, v případě nespokojenosti komunikujte přes poštu.
§7 - Jsou zakázané zprávy propagující rasismus, násilí, sex, drogy a obsah obecně nevhodný do 18. let.
§8 - Je zakázáno v době BANu psát na fóra z jiných účtů nebo posílat zprávy přes zprostředkovatele.
§9 - je zakázáno ve hře vyvolávat kontroverzní politická, rasová nebo genderová témata, do hry nepatří a admini toto chování mohou trestat.

Tresty

1. Napomenutí - Admin napíše varovnou zprávu hráči do pošty nebo do fóra, kde došlo k porušení pravidel, za napomenutí se považuje i skrytí příspěvku porušujícího pravidla fór.
2. Varování - Systémově udělená výstraha hráči, zobrazuje se mu určitý čas červeně v poště či na fórech.
3. BAN Fóra - Zablokování psaní zpráv ve všech fórech po určitou, adminem stanovenou, dobu.


Při prvním provinění BAN 3 dny, při dalším na týden, na 2 týdny, na měsíc, na 3 měsíce, na půl roku, na rok a poslední trest je definitivní BAN, tedy na stálo. Pokud ani to nepomůže, dostane hráč BAN na login do hry, popř. na IP adresu.

Ve zvlášť závažných případech (např. vyhrožování fyzickým násilím, opakované psaní na fora v době trestu, zneužívání cizích účtů, atd.) tento sazebník neplatí a provinění bude posuzováno individuálně.


4. BAN Pošta - Zablokování psaní zpráv v herní poště po určitou, adminem stanovenou, dobu.
5. BAN na hráče - Zablokování přihlášení do konkrétního hráče (ne účtu) po určitou dobu.
6. BAN na účet - Zablokování přihlášení na účet + všechny hráče pod tímto účtem hrající.
7. BAN na účty - Pokud má hráč více účtů, budou nalezeny a zablokovány.
8. BAN na IP - Zablokování účtu + zablokování veškerých IP adres, ze kterých hráč hraje.

Popis ikonek u zprávy

  • Ikona "S" znamená skrýt zprávu. Můžete si zprávy skrývat, pokud vám to vyhovuje. Pokud zprávu skryjete, u příjemce je zpráva stále viditelná.
  • Ikonka "X" znamená smazat zprávu. Jde o totální smazání zprávy, nejen vám, ale i příjemci! Zprávu mažte jen tehdy, pokud zprávu popletete a potřebuje ji napsat znovu.
  • Ikona "N" znamená nemazat = důležitá zpráva. Takto označenou zprávu systém nevymaže po dobu 60 dnů. Normální zprávy se mažou po 14-21 dnech.

Pravidla pro fórum Pošta

Soukromá korespondence mezi dvěma hráči je bez jakékoliv preventivní kontroly správců.
Pokud zprávu smažete, smaže se i příjemci! Pokud chcete zprávy jen skrývat, používejte ikonku "S".
Pokud chcete mít jistotu, aby důležitou zprávu příjemce nesmazal (např. klanová smlouva, důkazní zpráva pro adminy), označte zprávu jako nesmazatelná kliknutím na maličkou ikona "N" (v pravém horním rohu).

Máte-li nějaký dotaz či žádost na správce hry, zvolte z výběrové roletky dané téma.

Pravidla pro fórum Dotazy

Dotazy jsou určeny VÝHRADNĚ na otázky a odpovědi týkající se hry.
Především začínající hráči se sem obrací pro rady do začátku. Většinou netrvá dlouho a některý ze zkušenějších hráčů jim odpoví.
Otázky formulujte pokud možno stručně, bez emocí. Slova díků si pro lepší přehlednost na Dotazech odpusťte. Nejste-li s odpovědí spokojeni, buď ji napište znovu a přesněji a nebo, chcete-li o ní dále diskutovat, přejděte na globální fórum.

Odpovídáte-li na některý dotaz, odpovídejte stručně a jasně, bez nějakých legrácek. Nejste-li si s odpovědí jisti, raději neodpovídejte VŮBEC a posečkejte, většinou se brzy najde někdo, kdo má více zkušeností. Je-li již na dotaz odpovězeno, neodpovídejte znovu, ani odpověď nijak nekomentujte! Chcete-li o něčem debatovat, přejděte na globální fórum.

Na Dotazy NEPATŘÍ žádné legrácky, spam, debaty, ani pseudootázky a podobně. Takové zprávy jsou správci hry pravidelně vymazávány.

Pravidla pro fórum Globální

Globální fórum je přístupné všem hráčům ze všech serverů, probíhají zde nejrůznější obecné debaty mezi hráči. Diskuse o dění na konkrétním serveru sem nepatří, tu pište do lokálního fóra pro daný server.
Budete-li dodržovat běžná pravidla slušného chování, nehrozí vám žádné vymazávání zpráv od správců hry. Vyvarujte se však spamování, hádek, používání hrubých výrazů a soukromých vícestránkových rozhovorů, na které není nikdo další zvědavý. V opačném případě vás čekají tvrdé postihy.

Pozor! Pokud vedete delší rozhovor jen s jedním hráčem, přejděte prosím do pošty!

Pravidla pro fórum Lokální

Lokální fóra jsou menší obdobou Globálního, vede ze v nich diskuze v rámci daného serveru. Často se zde řeší herní dění a politika na daném serveru. Platí na nich stejná, snad jen trošku benevolentnější pravidla a ne tak přísná a častá kontrola od správců hry.

Pravidla pro fórum Nápady

Toto fórum je určené pro odbornou diskusi nad pravidly hry a nápady na změny a vylepšení hry s autorem hry (Lord Pletron). Sem patří pouze VĚCNÁ ODBORNÁ DISKUSE. Veškerá jiná komunikace (dotazy, pokec, spam, hádky, napadání jeden druhého) je zakázaná. Poklábosit si hráči mohou na globálním nebo lokálním fóru, zde ne! Toto fórum má nejpřísnější pravidla. Jen zkušení hráči by sem měli psát. Lord Pletron může udělit jak povolení, tak zákaz psaní na toto fórum hráčům, o kterých se domnívá, že nejsou přínosem do diskuse, nebo se hádají. Pište své nápady či reakce, pouze pokud máte opravdu co sdělit a rozumíte hře jako takové!

Pokud budete porušovat pravidla na tomto foru, a nebo budete chtít stále řešit nápad, který byl opakovaně zamítnut provozovatelem hry či adminy, dostanete BAN na Nápady, ale na jiná fóra můžete dále psát.

Pokud chcete na forum přispívat a nemáte požadovaný počet odehraných dnů (365), mohou vám admini po zvážení přínosu vašich příspěvků udělit výjimku na psaní na toto fórum.

Pravidla pro fórum Klanové

Soukromé fórum, kam mají přístup pouze členové daného klanu. Není zde prováděna žádná kontrola, každý ať si tam píše, jak je zvyklý a jak mu to ostatní klanoví kolegové dovolí. Velitel klanu však může, uzná-li to za potřebné, mazat zprávy ostatních členů klanu.

Nicméně, i zde platí pravidla chování na fórech. Zakladatel/velitel klanu zodpovídá za dodržování pravidel na tomto fóru, a může, uzná-li to za potřebné, mazat zprávy ostatních členů klanu.