Nápověda ke hře Pán Hradu (www.panhradu.cz)

Války a taktika boje na mapě

Války na vzdálených mapách probíhají tak, že útočníci odešlou své jednotky skrze portál, a ty za nějaký čas doletí do cíle. Čím je vzdálenost větší, tím déle trvá cesta (většinou pár hodin). Přehled o tom, kde se nejvíce bojuje, zjistíš ve Statistikách - Nej. bitvy.

V boji využívej terén mapy

Na kopcích a vyvýšených místech mají jednotky o 20% větší obranu a také se všem střeleckým jednotkám a léčiteli zvedne dosah o +1. Na všech bažinatých a zavodněných místech mají jednotky o 20% menší obranu.

Skupinový bonus k útoku

Skupinový útok je výhodný, bránící se jednotka utrpí větší zranění . Pokud na nepřátelskou jednotku zaútočíš naráz více jednotkami z různých stran, je logické, že bránící se jednotka nedokáže všechny útoky bránit, a tak získají tvé útočící jednotky extra bonus : automatické zranění.
Čím více jednotek útočí, tím více tento bonus roste. Za boj dvou tvých jednotek proti jediné je bonus malý, za boj tří větší, za boj čtyř veliký. Na obrovské jednotky velké 2x2 pole je možné zaútočit až osmi jednotkami naráz, v takovém případě je bonus mimořádně velký! Například malé prasátko je schopné v početní převaze udělat nepříteli ve skupinovém útoku mnohem větší zranění, než-li je jeho malý útok.


Detailně vysvětleno: pokud útočící jednotka ve skupinovém útoku neprojde obranou soupeře, tak i přesto automaticky zraní soupeře (obrana se nebere v potaz) silou: 3x (počet útočících jednotek - 1)

Taktika pro útočníky - jak zničit hrad

Je výhodné nejprve poslat velký počet zbrojnošů do jediné oblasti, zpravidla tam, kde soupeř nemá zdi, kde má nejméně kasáren a vojáků (např. všechny poslat do pravé-horní oblasti). Je potřeba obstoupit obránci všechny kasárny a tak je zablokovat, nepřítel tak nebude moci verbovat zbrojnoše. Dále zablokovat příchozí cesty, kterými by mohly přicházet obránci posily. Cílem útoků bývají zpravidla ty nejdražší budovy (sklady a drahé vylevelované stavby).

Pokud získáte v oblasti převahu, je dobré poslat beranidla, která jsou výborná na bourání staveb. Je nutné je obstoupit a chránit. Samozřejmě, čím kvalitnější vojáky (vysoká hodnost, artefakty) do boje pošlete, tím lépe. Je zde ale veliké riziko, že ve velké bitvě o všechny nakonec přijdete. Proto se používají hlavně základní zbrojnoši, jsou to "spotřební" jednotky "jdoucí na smrt".

Taktika útoku na vesnici je stejná jako na hrad, pouze s tím rozdílem, že obránce dostane zprávu o příletu nepřátelských vojsk, až když skutečně přiletí k vesnici. Proto se vyplatí poslat všechny útoky tak, aby přiletěly do vesnice ve stejný čas.

Taktika pro obránce - jak ubránit hrad

Zpráva o napadení a počtu jednotek letících portálem ke hradu přijde napadenému hráči do pošty v okamžiku, kdy je útočník odeslal. Je nutné okamžitě informovat klan na klanovém fóru a začít přípravy na obranu. Neutrácet zbytečně suroviny a raději je šetřit do zásoby pro verbování vojáků během bitvy a na opravování poškozených staveb. Někdy je výhodné zastavět si cestu přes hrad, aby se útočníci nedostali na úzkou silnici, na které jdou velice těžko napadat. Není nic horšího, když se útočníci teleportují s beranidly přímo do úzké cesty. Než se k nim obránci stihnou probojovat, poboří dost staveb.

Také je dobré zastavovat zbořená místa buď studnami, nebo pokud je větší naděje, že stavba vydrží, postavit nové kasárny. Obránce může opravovat maximálně pět budov naráz, proto chce opravovat s rozmyslem jen strategicky důležité stavby. Když nepřítel obstoupí kasárny a není možné verbovat, je výhodné si udělat prostor pro vojáky zbořením stavbu navazující na kasárny a zverbovat vojáky tam.

Přeplněná mapa - když je vojáků moc

V pozdější fázi hry, když už mají hráči osmý level hradu a mohou mít dvojnásobnou kapacitu kasáren, se může stát, že počet odeslaných a bránících jednotek je tak veliký, že zaplní celou mapu. Již není místo pro další výsadek na mapu (vojáci si nemůžou stát na hlavách).

V tom případě se skupiny jednotek, které přilétají z jednotlivých portálů, řadí do fronty a čekají v "mimo prostoru" na volné místo na mapě. Jakmile je volné místo, jednotka ze skupiny, která je první na řadě, se objeví na daném místě mapy.

Jak se řadí skupiny do fronty? Pozor, není to podle času příletu, ale každá skupina získá po příletu náhodné číslo (ID), podle kterého přijde na řadu. Číslo je tak moc náhodné, že nová skupina, která přeletěla jako poslední, může díky lepšímu číslu předběhnout všechny již čekající skupiny.

Proč to tak je? Je to z důvodu toho, že kdyby se fronta řadila podle času příletů, tak by útočící klan mohl poslat tolik jednotek, že by zaplnil celou mapu a celou frontu! A jednotky bránícího klanu, které byly odeslány o pár hodin později, by již jen bezmocně stáli na konci fronty bez šance se dostat na mapu - ta by byla plná plenících útočníků.

Proto je řazení do fronty náhodné a nikdo neví, která skupina se dostane z fronty na mapu dříve a bránící klan má šanci dostat své vojáky na mapu také.

Mřížka usnadní orientaci v bitvě

Ve velké bitvě je obtížné najít své či klanové jednotky. Proto je výhodné zapnout mřížku (tlačítko pod surovinami), která označí tvé jednotky modře a klanové zeleně.